Опубликовано: 22.06.2010 Автор: Admin Комментарии: 0
Караме Анкоси 
 
«SİYAR KİRİNA TAWÛSÊ»  Lİ  GURCİSTANÊ

31 мая 2010 года, в столице Грузии в Тбилиси, в семье покойного шейха Башиде Исмаил из рода шейхов Шех – Исни-Браими-Адани, его сыновья Ширин и Темур совершили святой для езидов религиозный ритуал
 
«Торжественный церемониал представления священной реликвии езидов – символа Главного Ангела в божественном пантеоне Езидской религии, МАЛАК – ТАВУСА». 

     Символ образа Архангела Тавуси – Малака хранится в выше указанной семье с давних времен, в течение нескольких поколении. Как вспоминал покойный шейх Башид и его сестра Джамад, святое изображение Малак – Тавуса, их предки привезли с собой во время своего переселения из Османской Империи Турции, где они испытывали религиозное преследование, сначала, в Армении (села Мирак и Джарджарис), а потом в Тбилиси. По известным соображениям, священную реликвию езидов, семья шейха Башида тщательно скрывала и оберегала, за крайне редким исключением, символа Малак – Тавуса никому не показывали и не совершали связанный с его представлением священный ритуал. 
     Примечательно, что изображения символа Малак – Тавуса, принадлежавший семье шейха Башида, имеет совершенно иной вид и резко отличается от образа Тавуси – Малака, который восседает при святом храме езидов в Лалыше, в Иракском Курдистане. 
     Необходимо отметить, что эти святые образы внешне абсолютно не похожи на изображение птицы под названием ПАВЛИН (Тавус арабское название птицы Павлина).
На возможность подлинности и древности «Тавуса» семьи шейха Башида, может указать тот факт, что идентичное изображение Тавуси – Малака, с соответствующей информацией, лет десять тому назад была опубликовано в издающем в Германии журнале езидов «Лалыш», №12, 2000 год, стр. 36. Там же приведена интересная история на арабском и курдском языках, связанная со случаем обнаружения данной священной реликвии езидов в г. Стамбуле. Поразительное сходство обоих изображении символа Верховного Ангела Тавуси – Малака в езидской религии (тбилисский и стамбульский), привлек наше внимание и вызвал соответствующий научный интерес. Исходя из важности данного факта в деле изучения Езидизма, предлагаем заинтересованным читателям для сведения и сравнения, сканированный вариант напечатанного в указанном журнале материала об обнаружении святого символа Малаки – Тавуса в Стамбуле, с кратким переводом на русский язык: 

 
«Этот текст переведен с арабского языка на курдский и ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ: ТАВУС-И МАЛАК:
 
     Подлинник статуя святого Тавус-и Малак, которая в данное время хранится у Тахир Узчелика турка. Тахиру она в качестве наследства досталось от деда своего Тахир – Паши. Тахир – Паша во время подавления восстания езидов Мосула против Султана Османской империи в 1868 году, эту статую забрал в качестве военной добычи и привез в Стамбул. По подсчетам специалистов, статуя стоило 60.000 турецких денег того времени. Так как данная статуя, по своим историческим, общественным и археологическим значениям, была очень ценна. Тахир Узчелик в 18. 10. 1967 году вынес статую для продажи на аукцион. Но правительство Ирака выступило против продажи и потребовало вернуть ему его собственность.»
     Указанные выше образы Малак – Тавуса (тбилисский и стамбульский), вероятнее всего, могут являться первоначальной формой «Санджаков» (флаг, знак) Тавуси – Малака, которые присутствуют в езидском религиозном Центре в святом храме Лалыш. 
Ниже публикуем видео материал, снятый во время священного ритуала для езидов представления образа Тавуса в Тбилиси. 
 
  „SİYAR KİRİNA TAWÛSÊ“ Lİ GURCİSTANÊ
  Xwedanê nivîsê: K’eremê Anqosî
 
31 meha gulanê sala 2010 di serbajarê Gurcistanê T’ibîlîsê da di ocaxa şêx Beşîdê Îsmayîlê şêxê Şêx – Îsnayî(Birayîmî-Adanî) remetî da, lawên wî, Şîrîn û T’êmûr, nîşana Melek – Tawûs, p’eyîk’arê Melekê Melekan, bi e’detî û qirar, siyar kirin. Siyar kirina Tawûsê merasîmeke dîn-bawariya êzdiyaye pîroz û e’zîze û bi heyîtehol tê pêk anînê. Nîşana, p’eyîk’arê (heyîk’alê), Tawûsî – Melek zemanên dûr – dirêj gihîştiye ocaxa şêx Başîdê û eva êdî di çend bavan da di mala wan da tê xweyî kirinê. Çava şêx Beşîdê remetî û xûşka wî Cemed, didane bîra xwe, kalkê wan Nîşana Melek – Tawûsî pîroz dewra r’eva wan ji destê sirmaniyê ji Roma Reş (Împêratoriya T’ûrk’iyayêye Osmaliyê), ji qeza Qersê xwe r’a anîne, pêşiyê li Ermenîstanê (gundêd herêma Axbaranêye Mîrekê û Cercerîsê), paşê di bajarê T’ibîlîsê da, li k’u jî cî-war bibûne. Dema berê, bi me’niya fe’m kirî, malbeta şêx Beşîdê nîşana Melekê Mêran wek ronaya ç’e’vên xwe xweyî dikirin û degme nîşanî kesî didan, h’ezarî carekê Tawûs “Siyar dikirin” û derdixistine ber ronayê. Tirs û xof bû. Ciye bê gotinê, ku Nişana Tawûsî – Melek, ya ku di ocaxa şêx Beşîdê da ne, qet di rengê Sincaqa Melek – Tawûseye ber Lalişa Nûranî da nîne û jê p’ir cidaye. Gere ew yek jî bê k’ivş kirinê, wekî tiştekî wan herd nîşanêd, p’eyîkárên êzdiyaye e’zîz (ya mala şêx Beşîdê û ya ber Lalişê) t’evî şiklê teyîrê Tawûsê r’a t’uneye (tawûs bêjekî zimanê e’rebiye). E’slî û qedîmiya “Tawûsa” ya ku di mala şêx Beşîdê da ne, dibekî ew yek jî bide k’ivşê, ku şiklekî (wênekî) p’eyîk’arê Tawûsî – Melek, e’yînî, xût vî cûreyî, deh sal berî vêga di kovara êzdiyaye “Lalişê” da hatibû veşandinê (Laliş, 2000, №12, rû 36, Almaniya). Bin wê şiklê eçêvmayî da, agadariyek hatibû ser zimanê e’rebî û wergera wê bi k’urdî çap kirinê. Bi gorî wê e’lametiyê, nîşana dînbavariya êzdiyaye pîroz, p’eyikárê Tawûsê di şeherê Sitembolê da, di gel yekî t’urk’, Táhîr Uzçêlîk, hatiye p’eyîda kirinê. Şiklên (wêneyên) Tawûsêye t’ibîlîsê û sitembolê e’yînî bi gorî, veke hevin û t’u firqî di navbera wan da nayêne eşkere kirinê. Ewê meselê bala min ser xwe da k’işand û nêta zaniyariyêye hewask’ar pêjda k’işand. Ji ma’niya giringiya wê serpêhatiyê bona dûr û dirêj lêk’olîn û mak kirina dîroka dînbawariya Êzdîtiyê, lazimiya himberî hev kirina h’erd sûretan û agadariya xwendevanên hewasdar, em rûyê belgê kovara “Lalişê” jî derheqa dîtina nîşana Tawûsî – Melekî pîroz li Sitembolê, bi kurtî wergerandina ser zimanê rûsî va, didine ber ç’e’van. Şikilên p’eyîkárên Tawûsî – Melek (ya t’ibîlîsê û ya sitembolê) bi guman, dibekî şiklêd “Sincaqane” herî e’slî bin û berî ya di Lalişa Nûranî da siyare, hatine çê kirinê.
 
 Li jêr em vîdêoyê derheqa merasîma “Siyar kirina Tawûsê” li T’ibîlîsê diyarî t’emeşevanan dikin.
 
http://www.kurd.ge/2010/06/21/%E2%80%9Esiyar-kirina-tawuse%E2%80%9C-li-gurcistane/

Admin
Author: Admin

Оставить комментарий